På grund af situationen omkring Covid-19 ser den kommende sæson lidt anderledes ud end sædvanlig. Regeringen har besluttet, at ishockey kan afvikles under samme ordning som Superligaen, men lokalt i Herlev og andre kommuner er der kommet restriktioner, som betyder at overgangen til Superligaordningen, foreløbigt er udskudt til den 4. oktober.

Vi arbejder derfor med to scenarier alt efter regeringens udmeldinger.

Scenarie 1 - Superligaordningen udskydes yderligere
Hvis regeringen beslutter at forlænge de nuværende lokale restriktioner og udskyde Superligaordningen yderligere, vil vi maksimalt kunne have 375 tilskuere i Spar Nord Arena. For at tilgodese både sponsorere og sæsonkortholdere, vil disse have førsteret til kampene. Det betyder, at hvis du vil sikre dig adgang til alle Herlev Eagles’ hjemmekampe skal du have købt et UNLIMITED sæsonkort. Der vil som udgangspunkt ikke være løssalg af billetter.

Scenarie 2 - Superligaordningen implementeres i ishockey
Såfremt regeringen beslutter at ishockey kan overgå til Superligaordningen vil det betyde, at hver enkelt ishockeyarena får en individuel tilskuerkapacitet, som fastsættes alt efter forholdende i den enkelte hal. For Herlev Eagles i Spar Nord Arena betyder det, at vi vil kunne rumme op imod 600 tilskuere. Ligesom i det første scenarie vil sponsorere og sæsonkortholdere have førsteret til kampene. Det kan ikke garanteres at der vil være løssalg af billetter.

Fælles for begge scenarier
For at efterleve retningslinjerne fra regeringen opdeles Spar Nord Arena i tre sektioner, som maksimalt hver må rumme 500 tilskuere. Hver sektion vil have egen ind- og udgang, salgsboder drikkevarer samt egne toiletfaciliteter. Det vil ikke være muligt for tilskuere at krydse sektionerne. Der vil til hver sektion være et udendørsareal, hvor man kan ryge eller trække frisk luft i pauserne. Såfremt man forlader det afmærkede udendørsareal, betragtes det som at være forladt arenaen, og man vil ikke kunne komme ind igen.

Alle tilskuere skal sidde ned under hele kampen. Det betyder, at så snart du ankommer til Spar Nord Arena skal du hurtigst muligt finde din plads og blive siddende. Dette er gældende for alle, uanset om du har købt sæsonkort med stå- eller siddeplads. Ståpladserne og balkonen vil blive omdannet til siddepladser, så alle kan sidde ned. Nogle vil være med begrænset udsyn.

Billetter
Sponsorere og sæsonkortholdere har førsteret til billetter så længe vi er underlagt regeringens restriktioner i forbindelse med Covid-19. Hvis du vil være sikker på at se Herlev Eagles i Spar Nord Arena skal du derfor have købt et UNLIMITED HOCKEY abonnement sæsonkort. Såfremt der er ledige pladser efter at sæsonkortholdere og sponsorere har fået en plads vil disse blive sat til salg via vores hjemmeside/app. Sæsonkortholdere og sponsorere skal have trukket deres billet senest 12 timer før kampstart, Dansk Metal skal have trukket deres billet senest 24 timer før kampstart ellers bliver de sat til salg via vores hjemmeside/app.

Jeg har ikke en smartphone og dermed ingen App
Skulle du ikke have mulighed for at få metalligaen app'en og ikke ønsker at investere i en smartphone lige nu, så foreslår vi, at du allierer dig med en der har en computer og en printer. Her kan du så logge ind på din bruger på https://shop.herleveagles.dk/ og printe dit sæsonkort ud, så du i stedet kan medbringe den i papirform, så du kan blive scannet ind ved indgangen.

Ingen billet ingen indgang
Sørg nu for, at i inden i møder op til kampene har styr på app eller billet. Der er INGEN adgang til Spar Nord Arena hvis ikke du har en scanbar billet eller QR-kode. Det er helt essentielt i forhold til smittesporing og overholdelse af de givne restriktioner.

Det er ikke muligt at købe billetter i arenaen. Gennem hele sæsonen forventes der ikke at være løssalg af billetter.

Sektionsopdeling og indgangsforhold
For at efterleve retningslinjerne fra regeringen er Spar Nord Arena blevet opdelt i tre sektioner. Disse sektioner er:

  • Sektion A: Højre side af hallen set udefra (Hjemmebaneafsnittet)
  • Sektion B: Venstre side af hallen (Udebaneafsnittet)
  • Sektion VIP: VIP-tribunen

Sektionerne er adskilt fra hinanden og tilskuere har ikke mulighed for at krydse sektionerne. Hver sektion har separat ind- og udgang, salgsboder og toiletfaciliteter.

Sektion 1:
Sektion A har ind- og udgang via indgangen ud mod kunstgræsbanen.

Sektion 2:
Sektion B har ind- og udgang via dørene ud mod Tvedvangen

Sektion VIP:
Sektion VIP har ind- og udgang via den normale hovedindgang

Herunder illustreres sektionsopdelingen og viser de dertilhørende ind- og udgangsforhold. Det er vigtigt, at du orienterer dig herom, så du bruger den rigtige indgang til kampene.

Generelle råd

  • Husk at holde afstand og udvis tålmodighed
  • Sprit af/vask hænder ofte og grundigt
  • Følg anvisninger fra vagter og servicefolk
  • Bliv hjemme, hvis du har symptomer
  • Vi opfordrer alle til at downloade SmitteStop app’en

Smittesporingsskema kan hentes på dette link: http://ishockey.dk/wp-content/uploads/2020/08/Tilskuerskema-Tr%C3%A6ningskampe-i-Metal-Ligaen.pdf

Vi håber på jeres fulde forståelse og glæder os til at se Jer i Spar Nord Arena til en masse fede ishockeyoplevelser.

 


Kasper Larsen klar for Herlev Eagles BILLEDER: Skarpe skud fra kampen mellem Herlev og Rødovre